Welkom in het Huis van de Toekomst

Deze Rotterdamse wijk draait 100% op menskracht, biomassa, zon en wind

We zijn in 2030. Bospolder-Tussendijken, ooit een van de armste wijken van Rotterdam en heel Nederland, is volledig klimaatneutraal. De buurt heeft dit bereikt zonder het gebruik van dure technologie en infrastructuur. De energieproductie steunt geheel op lokaal beschikbare bronnen: menskracht en biomassa, aangevuld door wind- en zonne-energie als de weersomstandigheden gunstig zijn. Het energieverbruik is radicaal gedaald, maar het welzijn is even spectaculair toegenomen.

Schets botu ZW

In het gesprek over de energietransitie was er begin jaren 2020 volop aandacht voor energieproductie en technologische oplossingen om CO2-uitstoot terug te dringen. In BoTu werd de aandacht verlegd naar ons verbruik van grondstoffen voor energieopwekking. We verbruiken met z’n allen meer dan de aarde kan opbrengen, en dat kan niet eeuwig blijven doorgaan. De bewoners van BoTu kozen daarom volop voor een radicale verlaging van het energieverbruik, zodat alle energie probleemloos door lokaal beschikbare, hernieuwbare bronnen kan worden opgewekt.

Gemeenschappelijk Huishouden

In het klimaatneutrale BoTu worden alle huishoudelijke taken gemeenschappelijk georganiseerd. De pleinen in de buurt zijn uitgerust met openbare keukens, kantines, badhuizen, wasruimtes en toiletten. Een gemeenschappelijke infrastructuur is veel energie-efficiënter. Bovendien komt er zo veel ruimte vrij in individuele woningen, omdat er alleen nog slaapkamers en woonkamers nodig zijn. Aangezien er nu meer mensen in bestaande gebouwen kunnen worden gehuisvest, zijn de huurprijzen gedaald en is de koopkracht van de bewoners gestegen.

Menskracht, Biomassa, Zon, Wind

Door het energieverbruik radicaal te verlagen kan BoTu volledig op hernieuwbare energie steunen: menskracht, biomassa, wind en zon. Alle mechanische en elektrische energie – bijvoorbeeld voor verlichting, het opladen van de laptop, of het aandrijven van de wijktram – wordt door menselijke spierkracht opgewekt. Alle thermische energie – warm water, koken, verwarmen – wordt geleverd door de verbranding van biomassa. Zon en wind nemen de rol van menselijke spierkracht en biomassa grotendeels over als het weer dat toelaat.

Voedsel en Brandhout

Zowel menskracht als vuur hebben brandstof nodig. Voedsel en brandhout worden binnen de wijk geproduceerd, zodat er zo min mogelijk moet worden ingevoerd. Het voormalige BoTu dakpark werd daartoe omgetoverd tot een hakhoutbos, boomgaard en stadsmoestuin, waar ook al het organische afval wordt gerecycleerd. BoTu 2030 beschikt verder over (onder meer) het zuinigste internet ter wereld en een op menskracht draaiende ziekenafdeling voor coronapatiënten.

Eerste episode: de familiewoning.